Bayramınız Kutlu Olsun. 20 Haziran Perşembe Gününden İtibaren Kargo Gönderimi Devam Edecektir.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

▪ Mesafeli sözleşmelerde tüketici, on dört gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

 

▪ Cayma hakkı süresi, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar.

 

▪ Cayma hakkının kullanılması halinde, teslim edilen ürünün ve fatura aslının iadesi zorunludur. Fatura aslı iade edilmez ise; satıcı, KDV ve varsa sair yasal yükümlülükleri, tüketiciye iade edilecek bedelden tahsil edecektir.

 

▪ Cayma hakkı kapsamında öngörülen taşıyıcı sipariş edilen ürünün ALICI’ya teslim edildiği kargo firması olup, iade için anlaşmalı işbu kargo firması aracılığı ile malın geri gönderilmesi halinde kargo bedeli satıcı tarafından karşılanır. Aksi halde kargo ücretinden ALICI sorumludur.

 

▪ Vergi Usul Kanununun 385. Sıra nolu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinizin yapılabilmesi için, tarafınıza göndermiş olduğumuz iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.

 

▪ Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres aşağıdaki şekildedir.

 

 

Adres : Zübeyde Hanım mah. Sebze Bahçeleri sok. No:95/10, 06070, Altındağ/ANKARA

 

 

▪ ALICI’nın cayma hakkını kullanması halinde SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on dört gün içerisinde varsa malın alıcıya teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri ve tüketiciyi borca sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür. Cayma bildirimini takip eden 10 gün içinde ALICI, malı SATICI'ya iade etmek zorundadır.

 

 

CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

 

Tüketici aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz

 

▪ Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

▪ Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

 

▪ Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 

▪ Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 

▪ Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

 

▪ Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

 

▪ Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 

▪ Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

 

▪ Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

 

 Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Ana Sayfa Kategoriler Sepet 0 Bildirimler 0 WHATSAPP